Ympact020 is een vrijwilligersnetwerk voor jonge mensen in Amsterdam. Ympact020 wil jongeren op een laagdrempelige manier laten kennismaken met vrijwilligerswerk en de maatschappij waarin we leven. Ympact020 gelooft in de kracht en het talent van jongeren. Ympact020 inspireert en activeert jongeren hun talenten in te zetten voor anderen om zo hulp en netwerk te bieden aan mensen die hier behoefte aan hebben. We doen dit door samenwerkingen gaan te gaan met maatschappelijke welzijnsorganisaties zoals verzorgingstehuizen, daklozencentra, buurthuizen en kerken om zo praktische hulp te bieden. We zijn de connectie tussen de goede wil en het talent van jonge mensen en zinvolle mogelijkheden om betrokken te zijn bij de maatschappij.

Ympact020 is er voor jongeren in de leeftijd 12-30 jaar en is voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie, etniciteit of geloof. Het is onze droom dat iedere jongere zich bij ons thuisvoelt en leert hoeveel het kan betekenen voor een ander (en jezelf!) om eenvoudige hulp te bieden.

Het Ympact020 team

Anette van Leeuwen, medeoprichter, anette@ympact020.nl

Heleen van der Peet, projectcoƶrdinator, heleen@ympact020.nl

Sophie van Opstal, projectmedewerker, sophie@ympact020.nl

Sam Huis in ’t Veld, stagiaire, sam@ympact020.nl

Wie we helpen

Dak- en thuislozen

Nieuwkomers en statushouders

Ouderen

Gehandicapten

Kinderen

Drugsverslaafden

Geestelijke gezondheidszorg

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search