Beleid

Gegevensbescherming

Introductie


Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming actief voor een website die informatie opslaat over een EU-burger. Om aan deze verordening te voldoen zijn hieronder de manieren vermeld waarop Ympact020 informatie opslaat en gebruikt.

De door Ympact020 verzamelde informatie op de website kan worden gebruikt om:

• te reageren op verzoeken
• om informatie te verspreiden zoals nieuwsbrieven of details van evenementen die met vrijwilligers te maken hebben
• alle donaties of toezeggingen van donaties verwerken
• contactgegevens van vrijwilligers en klanten, klanten bijhouden
• donateurs en vrijwilligers informeren over actuele of toekomstige informatie over ons werk, evenementen, campagnes en activiteiten van Ympact020
• zakelijke doeleinden zoals data-analyse, audits, fraudebewaking en -preventie, het verbeteren of wijzigen van onze diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van informatieve en operationele activiteiten en het uitbreiden van onze serviceactiviteiten
• zoals wij denken dat dit nodig of passend is: (1) onder de huidige toepasselijke wet, (2) om te voldoen aan juridische procedures; (3) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (4) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (5) om onze activiteiten te beschermen; (6) tot onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en / of die van anderen te beschermen; en (7) om ons in staat te stellen beschikbare remedies na te streven of enige schade die we kunnen oplopen te beperken.

Ympactwalks:

• Ympact020 zal je e-mailadres en leeftijd nooit delen met andere partijen, of verwerken voor andere doeleinden dan het doorsturen van je gegevens naar je wandelbuddy. Je hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit doe je door te mailen naar [email protected]

Het is de belofte van Ympact020 dat elk gebruik van verzamelde informatie in overeenstemming zal zijn met de gegevensbeschermingsprincipes van goede praktijken.

Dit betekent dat het:

• eerlijk en rechtmatig wordt verwerkt
• voor beperkte doeleinden en op een geschikte manier wordt verwerkt
• adequaat, relevant en niet buitensporig voor het doel
• nauwkeurig en, waar nodig, up-to-date gehouden
• niet langer wordt bewaard dan nodig verwerkt in overeenstemming met de rechten van betrokkenen
• worden beveiligd door de gegevensbeheerder die passende technische en andere maatregelen neemt om ongeoorloofde of onwettige verwerking of onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan persoonlijke informatie te voorkomen
• niet overgedragen aan derden buiten Ympact020-organisatie zonder adequate bescherming

Daarnaast zorgt Ympact020 ervoor dat:

• een functionaris voor gegevensbescherming die specifiek verantwoordelijk is voor het naleven van gegevensbescherming
• iedereen die persoonlijke informatie verwerkt, begrijpt dat ze contractueel verantwoordelijk zijn voor het volgen van goede praktijken op het gebied van gegevensbescherming
• iedereen die persoonlijke informatie verwerkt is naar behoren opgeleid om dit te doen
• iedereen die persoonlijke informatie verwerkt wordt op gepaste wijze begeleid
• iedereen die inlichtingen inwint over de behandeling van persoonlijke gegevens weet wat te doen
• er wordt onmiddellijk gehandeld en beleefd wordt omgegaan met alle vragen over persoonlijke informatie
• duidelijk wordt beschreven hoe het met persoonlijke informatie omgaat
• er regelmatig wordt bekeken naar de manieren waarop het persoonlijke informatie bewaart, beheert en gebruikt, herzien en controleren
• regelmatig zijn methoden en prestaties evalueert in verband met de omgang met persoonlijke informatie

Dit beleid zal indien nodig worden bijgewerkt om de beste praktijken op het gebied van gegevensbeheer, beveiliging en controle weer te geven en om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen of aanpassingen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden nageleefd.

Opslag van informatie

Tenzij anders aangegeven, is de door u verstrekte informatie opgeslagen.Volunteers

of the future

Ympact020 inspires and activates young people to discover their talent and to use it for others. You too can make use of the talent of young people with your organization.


Schedule a callVrijwilligers

van de toekomst

Ympact020 inspireert en activeert jongeren hun talent te ontdekken en in te zetten voor anderen. Ook jij kunt met jouw organisatie gebruik maken van het talent van jonge mensen.  


Maak een afspraak!

Je registreert voor

Project naam

Naam
E-mail
Geboortedatum
Telefoon
Telefoon in geval van nood
Weke talen spreek je?
Ga je alleen of samen met anderen? Iedereen moet zich apart aanmelden. Het is niet zeker dat je bij elkaar geplaatst kunt worden, maar dan proberen we dat wel.
Hoe heb je van ons gehoord?

Woo hoo, You’re registering for

Project naam

Name
Email
Date of birth
Telephone
Telephone in case of emergency
What languages do you speak?
Do you do this on your own? Everybody needs to register for themselves. It is not sure you can be placed together but we’ll try.
How did you hear about this event?Ympact

tijdens onderwijstijd

Wil jij jouw leerlingen kennis laten maken met vrijwilligerswerk in Amsterdam?  


Maak een afspraakYmpact

during school hours

Would you like to introduce your students to volunteering in Amsterdam?


Schedule a callYMPACT

020

Voor alle jongeren in Amsterdam die iets goeds willen doen voor een ander!

Start vroeg met je goede voornemens en help anderen (en jezelf) de donkere maanden door samen met Ympact020!


AanmeldenYmpact020

About us

Find out who we are, what we do and what we offer.


Make an Ympact!Ympact020

Over ons

Kom erachter wie we zijn, wat we doen en wat we bieden


Maak Ympact!