Ympact020 | Wie je ook bent, ook jij kan helpen!

Over ons

Ympact020 verbindt enthousiaste jongeren en maatschappelijke organisaties met elkaar. We motiveren jongeren, organisaties, scholen en opleidingen om zich in te zetten voor Amsterdam(mers). Daarnaast geven we maatschappelijke organisaties handvatten om optimaal gebruik te maken van de talenten van deze jonge vrijwilligers. Jongeren krijgen bij ons de kans zich in te zetten voor een ander en tegelijkertijd veel te leren. 

“Wij helpen enthousiaste jongeren tussen de 14 – 30 jaar om actief bij te dragen aan de maatschappij door ze aan vrijwilligersprojecten te koppelen die bij hun persoonlijke interesses passen.”

Ons team.

Anette van Leeuwen

Oprichter Ympact020 & Aanspreekpartner voor onderwijs

Brigitte Vonck-Makkinje

Aanspreekpartner voor maatschappelijke organisaties, communicatie & PR.

Nathan Korfker
Jongerencoach & aanspreekpartner voor onderwijs
Floor van der Wulp

Jongerencoach

Charity Neus

Social Media Specialist

Ayana Otahara

Projectorganisator

Alice Hoolsema

Projectorganisator

Samen maken wij Amsterdam een leefbare stad voor iedereen.

Wij zijn een trotse zusterorganisatie van Serve the City Amsterdam en Serve the City at work:

Achtergrond Ympact020

In April 2017 werd Ympact020, een vrijwilligersnetwerk voor jonge Amsterdammers, opgericht door Anette van Leeuwen om energieke jongeren de kans te geven het beste uit zichzelf te halen terwijl ze iets goeds doen voor iets of iemand anders. Win win voor iedereen!

Wij werken samen met verschillende sociale organisaties zoals stadsboerderijen, bejaardenhuizen, opvangcentra voor vluchtelingen of daklozen, integratieve speeltuinen, jongeren- en buurtcentra, musea’s en sportverenigingen in heel Amsterdam om onze ympact makers de mogelijkheid te geven zich in te zetten voor een vrijwilligersproject wat dicht bij hun hart ligt. Daarnaast ondersteunen we de jongeren middels coaching zich zelf beter te leren kennen, hun talenten te ontwikkelen en hun vaardigheden optimaal te benutten.

Ook werken wij samen met middelbare scholen, ROC, hogescholen en universiteiten om talentontwikkeling, actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid onder scholieren en studenten te stimuleren. Naast MDT onderwijs, ons vrijwilligerstraject speciaal voor onderwijs, organiseren wij projectdagen, inspirerende gastlessen en vrijwilligerswerk voor studentenverenigingen.

Nathan Korfker

Projectleider en jongerencoach

Klaar om ympact te maken?

Jij wilt als jonge vrijwilliger aan de slag in Amsterdam?
Wij helpen jou graag bij het vinden van een ympact programma dat bij je interesses en behoeftes past. No strings attached 🙂